Reklama na portalach Moj-vrbov.sk oraz Vrbov.pl

Moj-vrbov.sk oraz vrbov.pl to portale turystyczne, które codziennie odwiedzają i setki osób. Być może oferują Państwo coś, czego właśnie ta grupa docelowa może potrzebować! Oferujemy różne możliwości prezentacji, począwszy od linków w menu, przez dodanie artykułu aż po duży banner! Dlatego, jeśli mają Państwo ciekawe strony, które mają związek z Vrbovem lub okolicą, turystyką, czasem wolnym lub zawierają inne interesujące informacje dla gości portali moj-vrbov.sk oraz vrbov.pl, prosimy o kontakt! Nasze strony aktualnie mają ponad 5000 odsłon miesięcznie! (22.2.2012)

97% gości portalu vrbov.pl pochodzi z Polski i spędza na portalu średnio prawie 4 minut.
87% procent gości portalu moj-vrbov.sk pochodzi ze Słowacji, prawie 6% gości pochodzi z Czech, przeciętny czas spędzony na portalu moj-vrbov.sk przekracza 3 minuty.
W przypadku obu portali nowi goście stanowią prawie 80 i 71% wszystkich odsłon.
Oczywiście jesteśmy w stanie skierować reklamę do polskojęzycznego odbiorcy lub zamieścić ją na pożądanych stronach. Możemy także przygotować projekt, wizualizację graficzną zgodnie z Państwa życzeniami.

W razie zainteresowania możemy przesłać szczegółowe ilustracje w formacie pdf z google analytics.

Prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.
 

Ja też jestem administratorem strony

Jeśli ty także jesteś administratorem strony internetowej o tematyce pokrewnej do portalu vrbov.pl i jesteś zainteresowany umieszczeniem linków lub inną formą współpracy, skontaktuj się z nami. Linki umieszczamy w sekcji "portale partnerskie". Jesteśmy zainteresowani możliwością umieszczenia linków do strony w tekście, artykułach na stronach internetowych, które dotyczą turystyki na Słowacji, Słowackiego Raju, basenów termalnych, noclegów, a w szczególności Vrbova. W szczególnych wypadkach również możliwością umieszczenia linków na stronie głównej lub innymi formami reklamy i współpracy.
 

Znajdź nas na Facebooku!